9 วิธี Re-create Thailand Project
About Campaign

โครงการ 9 วิธี Recreate Thailand มองหาศิลปินและนักสื่อสาร 9 คนมาทำงานร่วมกับเรา ในการถ่ายทอดการใช้ 9 วิธีฟื้นฟูต้นมะม่วงดังกล่าวเพื่อฟื้นฟูผลที่เกิดจากปัญหา ‘สิ่งแวดล้อมจากการใช้ชีวิตของคนในเมืองใหญ่’ ตั้งแต่การผลิตและขนส่ง การแปรรูปและการบริโภค ไปจนถึงการจัดการขยะอาหาร โดยวิธีสื่อสารเหล่านั้นได้แก่ Painting, Installation Art, หนังสือการ์ตูน, ภาพถ่าย, Booklet, Environmental Graphic Design, Street Art และ Video

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม & สมัครเข้าร่วมโครงการ
องค์ความรู้ 9 วิธีฟื้นฟูต้นมะม่วง

เมื่อต้นมะม่วงในบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกคือ ประเทศ สังคม สิ่งแวดล้อม และพวกเราทุกคน สู่การถอดรหัสเป็น ๙ วิธีเพื่อฟื้นฟูชาติ ที่อยากชวนทุกคนก้าวเข้ามามีส่วนร่วม

การฟื้นฟูและทำให้ต้นมะม่วงในเรื่องพระมหาชนกกลับมามีชีวิตใหม่ ก็เปรียบเหมือนการพลิกฟื้นสังคมไทยที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ หลักวิธีในการฟื้นฟู และการมีสำนึกและรู้หน้าที่ของทุกคนในสังคม

เราจึงถอดรหัส ๙ วิธี ฟื้นฟูชาติด้วยพลังคนรุ่นใหม่ออกมาเป็น ๙ วิธีการฟื้นฟู “ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และฟื้นฟู “สังคม” และ “คน” หัวข้อต่างๆ

CONTENT