เว็ปแจกฟรี รวมมาให้ทั้งโลกสำหรับนักออกแบบ
แนะนำ 99 เว็บ แหล่งโหลดภาพ วีดีโอ และเสียงเพลงแบบไม่ติดลิขสิทธิ์มาฝากกัน
Active citizen
ปลุกพลเมืองให้ตื่นรู้ กุญแจสู่การสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน
ทบทวนจิตใจ ให้โลกยั่งยืน
หากรู้สึกว่าโลกใบนี้ย่ำแย่ จงสร้างโลกใบใหม่ที่คุณอยากเห็น
ชุมชนทางความคิดของคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน
เอากิ่งมาทาบกิ่ง สร้างการเติบโตจากการเปิดพื้นที่รวมตัวคนที่มีความสนใจเดียวกัน
3 ประสาน ขับเคลื่อนสังคมเมืองและสิ่งแวดล้อม
ขบวนการเคลื่อนไหวประเด็นสิ่งแวดล้อมและเมืองเกิดจากการทาบ  3 กิ่ง Media Education และ Civic Action
สร้างสรรค์จากรากเหง้า
รากเหง้าของคนรุ่นใหม่...สร้างครอบครัวช้า ไม่ยึดติดศาสนา และไว้ใจคนอื่นน้อยลง
รากเหง้าชุมชน รากเหง้าแห่งชีวิต
ผสมผสานรากเหง้าเข้ากับชีวิต สร้างสรรค์คุณค่าใหม่สู่ความหวังในอนาคต
ย้อนเวลาเสาะหาคุณค่าแห่งอนาคต
มากกว่าการจัดแสดงของเก่า คือการบอกเล่าตัวตน จาก อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต
ปฏิวัติบล๊อกโคลี่...Broccoli Revolution
นำตัวเองได้ และพร้อมส่งเสริมศักยภาพให้คนอื่นเป็นผู้นำ
คุ้ยขยะ สร้างมูลค่า…ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม
นิยามของขยะในวันนี้เปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิง ขยะบางชิ้นกลายเป็นรายได้ และขับเคลื่อนโลกในวิกฤตสิ่งแวดล้อม
คุณค่าใหม่ในองค์กรของคนรุ่นใหม่
เลิกทำงานถวายหัวให้องค์กร…มองงานในฐานะส่วนหนึ่งของชีวิต และให้คุณค่าในชีวิตการทำงานช่วยเติมเต็ม
Using your skills to make a difference
แนะนำพื้นที่ปล่อยของ สำหรับทุกคนที่อยากออกไปช่วยเปลี่ยนโลก
เมื่อชีวิตหมดไฟ และกำลังมอดไหม้ จากการทำงาน
เคล็ดลับปรับเปลี่ยนมุมมองการทำงานที่จะช่วยเปลี่ยน burn out syndrome ให้กลายเป็นคนใหม่ดั่งนกฟีนิกซ์
ร่วมมือกันฟื้นคุณค่า ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม
วิกฤตสิ่งแวดล้อมจะคลี่คลายไม่ได้หากสังคมขาดฉันทามติ
ธุรกิจท่องเที่ยว 2020 think green, go green
เมื่อผู้ประกอบการและนักเดินทางจับมือกันร่วมฝ่าฝันวิกฤติสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมงนี้ต้อง X
Collaboration ร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างคุณค่าใหม่หรือขยายผลลัพธ์เดิม
นวัตกรรมพลิกโลก
นวัตกรรมสร้างสิ่งที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ (Innovation for any possibilities)
School of Changemakers
Greenery Challenge
Community ของคนที่รวมตัวกันเพื่อพิชิตภารกิจมอบของขวัญให้โลก
บอร์ดเกม เครื่องมือเพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตัวอย่างของการสร้างเครื่องมือแก้ปัญหาสังคมที่นำไปขยายผลและทำซ้ำได้
ขยาย Impact ด้วยวิธีการแบบสตาร์ทอัพ
พัฒนาเครื่องมือหรือต้นแบบที่สามารถขยายได้และทำซ้ำได้ (Scalable and repeatable approach for growth)
ใช้นวัตกรรมร่วมกับปฏิวัติพฤติกรรมเพื่อเปลี่ยน
นวัตกรรมสร้างสิ่งที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
ออกแบบและปรับเปลี่ยนสังคม…ด้วยนวัตกรรม
เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยนวัตกรรมเริ่มจากการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ส่งต่อข้อมูล ทวีคูณความเปลี่ยนแปลง
ส่งต่อ Impact ไปในวงกว้างให้รวดเร็วด้วยวิธีการสื่อสารแบบต่างๆ (Communication for multiplying change)
สื่อใหม่ผู้ขับเคลื่อนสังคม
เมื่อสื่อเปลี่ยนบทบาทจากการเสนอข้อเท็จจริง สู่การสร้างพื้นที่ระดมความเห็นมวลชนเพื่อสร้างปฏิบัติการ
5 ข้อควรมีในยุคที่สื่อกำลังสร้างโลกใบใหม่
จากสื่อสารมวลชน สู่การเชื่อมโยงโลกทั้งใบไว้ด้วยสำนึกชุดเดียวกัน