ขยาย Impact ด้วยวิธีการแบบสตาร์ทอัพ
Writer by admin , 10 Mar 2020

พัฒนาเครื่องมือหรือต้นแบบที่สามารถขยายได้และทำซ้ำได้ (Scalable and repeatable approach for growth)

การตอนกิ่งให้ออกราก คือการเลือกกิ่งที่เหมาะสมบนต้นแม่แล้วทำแผลบนกิ่งเเพื่อบังคับให้ออกราก ผบลัพธ์ที่ได้คือต้นพันธุ์ที่พร้อมปลูกที่เหมือนต้นแแม่ทุกประการ วิธีการนี้ทั้งง่ายและสามรารถสร้างต้นพันธุ์ได้หลายๆต้นในคราวเดียวกัน 

 

หากเปรียบการตอนกิ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาสังคม จะเปรียบได้เหมือนกับการสร้างหรืออกแบบวิธีแก้ปัญหาสังคมที่สามารถให้ผลลัพธ์ที่สามารถขยายได้รวดเร็วตั้งแต่ต้น เพื่อความสามารถในการทำซ้ำได้ ซึ่งจะทำให้วิธีการนั้นๆไปสร้างควาเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อื่นๆได้มากและเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้จริงในระดับกว้าง โดยการที่สามารถทำซ้ำได้และขยายไปในพื้นที่อื่นๆได้กว้างขึ้นนั้นยังหมายถึงขนาดของตลาดที่ใหญ่ขึ้นและเป็นประโยชน์ในเรื่องความยั่งยืนโดยเฉพาะด้านการเงินหากเป็นกิจการเพื่อสังคมที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แก้ไขปัญหาสังคมบางอย่าง โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีขนาดใหญ่

 

ตัวอย่างของวิธีการแก้ปัญหาสังคมที่ขยายได้และทำซ้ำได้ เช่น 

สื่อสำเร็จรูปและเกมออนไลน์เพื่อการแยกขยะ 

หนึ่งในกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา คือการสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรแยกขยะเพื่อให้ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ได้รับการจัดการที่ถูกต้องและลดปริมาณขยะที่ต้องถูกนำไปฝังกลบ โดยการตั้งถังขยะที่เหมาะสม และผลิตสื่อสำหรับให้ข้อมูล เช่น ป้าย โปสเตอร์ เอกสารให้ข้อมูล เป็นต้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้และสามารถพิมพ์ไปใช้ในงานต่างๆหรือสถานที่ต่างๆเพื่อสนับสนุนการแยกขยะให้ถูกต้องได้เลยอย่างสะดวก และมีเกมออนไลน์ Sort it out เพื่อช่วยฝึกการแยกขยะประเภทต่างๆลงในถังที่เหมาะสมโดยมีตารางคะแนนเพื่อเพิ่มความสนุกและเฉลยให้เพื่อความรุ็ที่ถูกต้อง ซึ่่งเกมนี้สามารถนำไปเล่นหรือประยุกต์ได้ทั่วโลก 

 

ถังหมักเศษอาหารและมูลสัตว์เพื่อแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน

แม้เทคโนโลยีการหมักเศษอาหารและมูลสัตว์เพื่อให้ได้แก๊สมาใช้นั้นจะไม่ใช่เรื่องใหม่เลย แต่เครื่องมือหรือวิธีการที่เข้าถึงครัวเรือนทั่วไปนั้นเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ บริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศอิสราเอลได้สร้างผลิตภัณฑ์ HomeBiogas เครื่องหมักขยะที่เปลี่ยนเศษอาหารและมูลสัตว์เป็นแก๊สสำหรับหุงต้มและปุ๋ยเพื่อแก้ปัญหาการปล่อยแก๊สที่เกิดจากการฝังกลบเศษอาหารและมูลสัตว์ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดที่สำคัญที่สุดของแก๊สเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเครื่องนี้ได้รับความสนใจและนำไปติดตั้งแล้วทั่วโลกเพราะถูกกออกแบบให้ติดตั้งได้ง่าย ส่วนในประเทศไทยเองก็มีการประยุกต์ใช้ถังพลาสติกและท่อพีวีซีมาประดิษฐ์เป็นถังหมักราคาถูก และมีวิธีการติดตั้งที่สามารถทำได้เอง ซึ่งทำใหแพร่หลายมากขึ้นในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ   

 

=====================

สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ (Thailand Media Fund)

ติดต่อสอบถาม: 9re-create@gmail.com

#9วิธีRecreateThailand #ก้าวแรกเริ่มที่เรา