คุณค่าใหม่ในองค์กรของคนรุ่นใหม่
Writer by admin , 16 Jan 2020

เลิกทำงานถวายหัวให้องค์กร…มองงานในฐานะส่วนหนึ่งของชีวิต และให้คุณค่าในชีวิตการทำงานช่วยเติมเต็ม

คนรุ่นใหม่เดินทางผ่านยุค งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข มาไกลพอสมควร แต่ข่าวพนักงานออฟฟิศตายคาโต๊ะทำงานยังมีผ่านหูผ่านตาเป็นระยะ โดยเฉพาะในสังคมวัฒนธรรมที่เศรษฐกิจบีบบังคับ ค่าครองชีพสูง ตลาดแรงงานแข่งขันรุนแรง ปัจจัยทั้งหมดกลายเป็นความกดดัน ทำให้คนไม่สามารถปลีกตัวเองจากการทำงานไปดูแลสุขภาพร่างกายหรือมีชีวิตส่วนตัวได้
โศกนาฎกรรมในที่ทำงานจึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกส่วนหนึ่งนำไปสู่การทบทวน วัฒนธรรมการทำงานแห่งยุคสมัยจนมีคำสำคัญอันหนึ่งที่ผุดขึ้นในแวดวงหนุ่มสาวชาวออฟฟิศคือ Work-Life Balance
Work-Life Balance กลายเป็นคำที่ใครหลายคน อยากมี อยากได้ในขณะที่เงินเดือนก็ต้องมา สวัสดิการก็ต้องมีกลายเป็นแนวคิดที่หลายองค์กรหนักใจที่จะต้องปรับเปลี่ยนในระดับนโยบายคำว่า Work-Life Balance ถูกใช้มาตั้งแต่ช่วงปลายยุค 1970 เป็นต้นมาแต่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก โดยระหว่างนั้น นักจิตวิทยาองค์กรก็พยายามช่วยกันหาคำตอบมาตลอดว่าแล้วอะไรเป็นสาเหตุทำให้ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของคนเราขาด ๆ เกิน ๆ กระทั่งปี 2007 Journal of Applied Psychology (US) ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Work and family satisfaction and conflict: A meta-analysis of cross-domain relations ระบุว่า ปัจจัยที่ทำให้ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเสียสมดุลมี 3 เรื่อง

1.เพศ – เพศมีผลต่อการกำหนดบทบาทหน้าที่ในที่ทำงาน
เพศหญิงมักได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ลงรายละเอียด ส่วนเพศชายมักได้รับมอบหมายให้ทำงานที่เป็นภาพรวมหรืองานในเชิงโครงสร้าง การ fix

หน้าที่ในการทำงานกับเพศนี้เองที่ทำให้การทำงานขาดความยืดหยุ่นและเสียสมดุล

2.เวลาที่ทุ่มให้กับงาน – ตารางการทำงานที่ขาดความยืดหยุ่น เพราะเชื่อว่ายิ่งทำงานมากยิ่งให้ผลตอบแทนมาก บริษัทก็เช่นกัน มักเชื่อว่า manhour ที่มากกว่า หมายถึง output ที่มากกว่า ซึ่งถูกในแง่ของปริมาณ แต่ไม่ถูกเสมอไปในแง่คุณภาพของงาน

3.ลักษณะครอบครัวและการวางแผน สถานภาพโสดหรือมีคู่สมรสรวมถึงการวางแผนครอบครัว เช่น จำนวนบุตรระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนของลูกและที่ทำงานของพ่อแม่
มีผลต่อความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวทั้งสิ้น

สอดคล้องกับเวบไซต์หางานชื่อดังอย่าง WorkVenture..com เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วย มีคุณลักษณะ 5 ประการ
1.สร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance)
2.ความสัมพันธ์ในแนวราบ Partner to Partner
3.โอกาสก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจน
4.บรรยากาศในการทำงานที่เป็นกันเอง

นอกจากนี้การสำรวจของ IWG หรือ International Workplace Group ที่ปรึกษาองค์กรระดับโลกอย่าง Regus ระบุว่า สภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่นคือบริบทใหม่
ของการทำงานในยุคปัจจุบัน ซึ่งพนักงานยุคใหม่มักให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในระหว่างชั่วโมงทำงานมากกว่าวันหยุด และต้องการทำงานนอกสถานที่ 2-3 วันต่อสัปดาห์
ต่างจากพนักงานในอดีตที่มักถามถึงวันหยุดในฐานะส่วนหนึ่งของสวัสดิการ

นอกจากนี้ผลสำรวจจาก IWG ยังระบุอีกว่าองค์กรที่ขาดความยืดหยุ่นไม่เป็นมิตรกับแนวคิด Work-Life Balance มีโอกาสจะสูญเสียพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ
รวมถึงพนักงานที่มีประสบการณ์ ด้วยเหตุนี้หลายองค์กรจึงเริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายให้มีความยืดหยุ่นเพื่อดึงดูด ความสนใจของพนักงาน แต่ก็ยังมีหน่วยงานเก่าแก่อีกมากที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้และกำลังเผชิญปัญหา

สาเหตุที่ ความยืดหยุ่นกลายเป็นปัจจัยหลักในการจัดที่ทำงานในฝันให้กับคนรุ่นใหม่
เนื่องจากที่ผ่านมาพนักงานที่แสดงความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยการทำงานถวายชีวิตมีอัตราความเสี่ยงในการเสียชีวิตเนื่องมาจากการทำงานหนักมีมากขึ้น ทำให้พนักงานยุคใหม่คำนึงถึงเรื่อง Work-Life Balance นอกจากนี้ความยืดหยุ่นยังสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่เน้น Partnership แถมยังดีกับพนักงานอาวุโสซึ่งเป็น
Think tank ขององค์กรและต้องการเวลาในชีวิตจัดการเรื่องส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งองค์กรต้องดูแลพนักงานกลุ่มนี้มากขึ้นในอนาคต

Work-Life Balance และ Flexibility จึงเป็นคุณค่าใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในชีวิตการทำงานของคนยุคนี้ สิ่งที่น่าจับตาคงหนีไม่พ้นการปะทะระหว่างโครงสร้างการทำงานเดิมและค่านิ
ยมใหม่ในการทำงาน อยู่ที่การให้ความสำคัญของผู้กำกับดูแลนโยบาย และการผลักดันจากพนักงานในฐานะสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ซึ่งทางออกนั้นมีมากมาย อาทิ การใช้ AI และ Automation อาจช่วยเปลี่ยน manhour ให้กลายเป็น machine-hour ส่งผลให้ Work-Life Balanceเป็นจริงได้ง่ายขึ้น นโยบาย Work from Home นโยบายการลดอคติทางเพศ หรือ นโยบาย breastfeeding room ซึ่งมากกว่าแค่วันลาคลอด นโยบายเหล่านี้มาพร้อมกับการสะท้อนย้อนคิดถึงคุณค่าในตัวมนุษย์เพื่อสร้าง สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และพร้อมนำองค์กรก้าวสู่ศตวรรษหน้า

=====================
สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ (Thailand Media Fund)
ติดต่อสอบถาม: 9re-create@gmail.com
#9วิธีRecreateThailand #ก้าวแรกเริ่มที่เรา