รากเหง้าชุมชน รากเหง้าแห่งชีวิต
Writer by admin , 04 Jan 2020

ผสมผสานรากเหง้าเข้ากับชีวิต สร้างสรรค์คุณค่าใหม่สู่ความหวังในอนาคต

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีชุมชนเกิดใหม่และกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ชุมชนเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากกระแสกลับบ้านเกิดของคนรุ่นใหม่ที่ทำงานในเมือง เมื่อรู้สึกอิ่มตัวจากระบบการทำงานและการใช้ชีวิตในเมือง จึงมุ่งหน้ากลับสู่มาตุภูมิ การกลับบ้านในระลอกนี้น่าสนใจกว่าการกลับบ้านในรุ่นพ่อรุ่นแม่ พวกเขากลับบ้านพร้อมกับมุมมองและการตีความคำว่า “โอกาส” ที่ต่างออกไป โดยเฉพาะโอกาสที่เกิดจากสิ่งรอบตัวที่พวกเขาเห็นมาตั้งแต่เกิด เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน กล่าวคือหมดยุคกลับไปแห้งตายคากระท่อมปลายนา แต่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนกระท่อมปลายนาเป็นโฮสเทลสุดชิคไว้รับแขกให้คนในเมืองยังต้องปลายตามองด้วยความอิจฉาจะดีกว่า

 

ราวเดือนพฤศจิกายน ปลายปี 2562 เวบไซต์บ้านและสวนเผยแผ่เนื้อหาเกี่ยวกับโครงการสำรวจชุมชนใหม่โดย “บ้านและสวน” ร่วมกับ “ใจบ้าน สตูดิโอ” และ “ฮอมสุข สตูดิโอ” พาเราไปพบกับชุมชนในภาคเหนือที่เกิดจากการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกัน หรือ Co-Created Community ระหว่าง รากเหง้าของชุมชน กระบวนทัศน์ของคนรุ่นใหม่ และแนวโน้มการใช้ชีวิตในศตวรรษหน้า ทำให้ชุมชนในฝันของใครหลายคนที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้กลับกลายเป็นจริง 

ชุมชนเกษตรและการพึ่งพาตนเอง

ชุมชนสวนพันพรรณ บ้านแม่โจ้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (2550)

-เป็น- สวนอินทรีย์ ศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน และ ศูนย์อบรมการพึ่งพาตนเอง

-อยู่- สร้างบ้านอยู่เอง เพาะปลูกเอง เมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกเอง ผลิตสิ่งของในชีวิตประจำวันใช้เอง

-คือ- ชีวิตที่ไม่ซับซ้อนสามารถเริ่มได้จากตัวเราเองในฐานะเจ้าของชีวิต ความรู้ที่แท้จริงคือการแบ่งปัน

ชุมชนศิลปะและสื่อสร้างสรรค์

ชุมชนเชียงดาวและบ้านมะขามป้อม ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียวดาว จังหวัดเชียงใหม่  (2550)

-เป็น- พื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะและสื่อเพื่อสังคม เวทีสื่อสารประเด็นทางสังคม และ Social Change Agent

-อยู่- พัฒนาเยาวชนและคนในชุมชนให้เท่าทันประเด็นทางสังคมผ่านบทสนทนาและกระบวนการทางศิลปะ

-คือ- แหล่งรวมพลของผู้คนที่รักในงานศิลปะและงานสร้างสรรค์

ชุมชนแห่งการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ชุมชนเชียงยืน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (2554)

-เป็น-ชุมชนที่ประสบปัญหาจากการรังวัดดินเพื่อประกาศธรณีสงฆ์ จนคนในชุมชนไม่มีโฉนด

-อยู่-รวมตัวเป็น “กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเชียงยืน” สร้างกระบวนการให้ชุมชนสำรวจและบ่งชี้ปัญหา

-คือ-สร้างเหตุผลจากการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งมีน้ำหนักที่ราชการรับฟังและนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน

การเกิดและดับของชุมชนเป็นไปตามหลักเหตุและปัจจัย เฉกเช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์ที่มีเกิดและดับทุกขณะเป็นสัจจธรรมที่ไม่ต้องค้น ไม่ต้องหา แต่อยู่รอบตัว อยู่ในชีวิต ขึ้นอยู่กับว่าเราตระหนักหรือไม่อย่างไร เมื่อไหร่ที่เราเริ่มตระหนัก เราจะเริ่มลุกขึ้นมาสร้างสรรค์คุณค่าใหม่จากรากเหง้าเดิมที่เคยเป็นมา

 

=====================

สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ (Thailand Media Fund)

ติดต่อสอบถาม: 9re-create@gmail.com

#9วิธีRecreateThailand #ก้าวแรกเริ่มที่เรา