ร่วมมือกันฟื้นคุณค่า ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม
Writer by admin , 30 Jan 2020

วิกฤตสิ่งแวดล้อมจะคลี่คลายไม่ได้หากสังคมขาดฉันทามติ

 

ชั่วโมงต้องมนต์ของคนในเมืองใหญ่ในเวลานี้ คงไม่มีประเด็นไหนที่โหมแรงเท่าการเลิกใช้ถุงพลาสติก ซึ่งห้างร้านมากกว่า 40 แห่ง ผนึกกำลังกันผลักดันพฤติกรรมผู้บริโภคแบบ top-down โดยถือเป็นครั้งแรกที่ภาคธุรกิจลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนนโยบายที่กระทบกับผู้บริโภคโดยตรงด้วยการจับมือกันสร้างเครือข่ายและเลิกแจกถุงพลาสติก โดยระหว่างปี 2562 มีการนำเสนอเรื่องวันที่จะเริ่มแจกถุงพลาสติกคือวันที่ 1 มกราคม 2563 มาเป็นระยะ แต่เมื่อถึงเวลาจริงความปั่นป่วนชวนหัวก็ปรากฎในโซเชียลมีเดียด้วยกระแสไวรัลที่ผู้คนต่างนำภาชนะแปลก ๆ ไปใส่ของที่ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า ซึ่งหลายคนก็อาจรู้สึกว่า แปลกดี ขำดี แต่หลายคนกลับมองว่านี่คือการโต้กลับจากลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ ซึ่งไม่กล้าแตกหักกับห้างสรรพสินค้าเพราะพวกเขาก็แทบจะทิ้งชีวิตทั้งหมดไว้กับห้างสรรพสินค้า แต่เมื่อห้างสรรพสินค้ากำลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้มีอุปการะคุณจึงอดไม่ได้ที่จะออกต้องอาการตอบโต้

 

กว่าจะมาถึงวันที่ 1 มกราคม 2563

 

เดือนเมษายน 2561 มีเหตุการณ์สำคัญในแวดวงสิ่งแวดล้อม คือ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกโดยเน้นบูรณาการจากทุกภาคส่วน โดยมีกรมควบคุมมลพิษเป็นเจ้าภาพ จนเกิดเป็น (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ภาครัฐและเอกชนร่วมใจกันจัดให้มีกิจกรรมงดแจกถุงเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก แต่จัดได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงบรรดาร้านค้าก็ต้องยกเลิกไปเพราะไม่มีทางเลือกอื่นให้ผู้บริโภคและโดนต่อว่าจากลูกค้าก่อนที่ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว หลังจากเหตุการณ์นั้น ห้างสรรพสินค้าบางแห่งก็ยังจัดโครงการงดแจกถุง โดยกำหนดให้มีวันหนึ่งในแต่ละสัปดาห์ที่ทางห้างสรรพสินค้างดแจกถุงพลาสติก ซึ่งก็ถือเป็นการสร้างบรรยากาศของการเปลี่ยนผ่าน การสร้างความรับรู้ และการปรับตัวที่ดี

 

จุดแตกหักที่ทุกคนคิดว่าต้อง ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง

 

เดือนสิงหาคม ปี 2562 ข่าวการตายของมาเรียม ลูกพะยูนที่พลัดหลงกับแม่ซึ่งอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ ถูกสื่อทุกสำนักทั้งไทยและเทศตีข่าวไปทั่วโลก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ระบุผลจากการผ่าพิสูจน์ซากของมาเรียม พบถุงพลาสติกอุดตันในลำไส้ ซึ่งนอกจากคำกล่าวไว้อาลัยทางคณะทำงานที่ดูแลมาเรียมยังร้องขอให้สังคมหันมาสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะประเภทถุงพลาสติกอย่างจริงจัง หลังจากการตายของมาเรียม ข่าวถุงพลาสติกเข้าไปติดในอวัยวะของสัตว์ยังถูกสื่อนำเสนออย่างต่อเนื่อง การตรวจพบไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในสัตว์น้ำ จนคนในสังคมเห็นความสำคัญในประเด็นเรื่องการใช้ถุงพลาสติกที่ผิดวิธี พฤติกรรมใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหรือ Single Use ตลอดจนความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับพลาสติก เช่น พลาสติกเป็นวัสดุทำร้ายโลก ซึ่งในความเป็นจริงพลาสติกเกิดมาเพื่อช่วยชะลอการผลาญทรัพยากรธรรมชาติ แต่ดูเหมือนพฤติกรรมการใช้ต่างหากที่ทำให้เราเดินมาถึงจุดเลวร้าย

 

ห้างจับมือกันลดถุงพลาสติก แล้วเราจับมือกับใครทำอะไรได้บ้าง

 

แม้ล่วงเลยหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาแล้ว นโยบายเลิกแจกถุงถูกนำออกมาใช้อย่างจริงจัง ประชาชนบางส่วนกำลังปรับตัว หลายคนภาวนาให้การนำถุงพลาสติกและถุงผ้ามาใช้ซ้ำกลายเป็น New Normal โดยไว เพื่อลดทั้งการผลิตถุงพลาสติกและถุงผ้า เพิ่มการใช้ซ้ำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม เราในฐานะคนรุ่นใหม่ต้องรวมกลุ่มกันสร้าง Collaboration ทั้งในระดับของ Awareness และในระดับของ สื่อ (Media) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ในแวดวงของคนรุ่นใหม่ด้วยกัน ภายใต้โจทย์สำคัญที่ว่าจะทำยังไงให้ค่านิยมเรื่องการใช้ซ้ำกลับมาเป็นความสร้างสรรค์ ช่วยให้คนเข้าใจพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก ถุงผ้า และวัสดุทุกชนิด โดยเน้นหลัก…ก้าวแรก เริ่มที่เรา

=====================

สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ (Thailand Media Fund)

ติดต่อสอบถาม: 9re-create@gmail.com

#9วิธีRecreateThailand #ก้าวแรกเริ่มที่เรา