ส่งต่อข้อมูล ทวีคูณความเปลี่ยนแปลง
Writer by admin , 24 Mar 2020

ส่งต่อ Impact ไปในวงกว้างให้รวดเร็วด้วยวิธีการสื่อสารแบบต่างๆ (Communication for multiplying change)

 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ชีวาณูสงเคราะห์) คือการนำเอาเซลล์เนื้อเยื่อของต้นไม้ออกมาเพาะพันธุ์ในห้องเเล็บ ซึ่งจะทำให้ได้กล้าใหม่ในปริมาณมากในคราวเดียวกัน ซึ่งการเพิ่มปริมาณต้นไม้ทีละมากๆโดยใช้สิ่งเล็กๆ (cell) นี้ คือการสื่อสารแบบต่างๆ เพื่อการสร้าง snowballing impact หรือการส่งต่อข้อมูลแบบต่างๆ ให้ขยายขนาดการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

การส่งต่อข้อมูลด้วยเครื่องมือสื่อสารนี้ เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโลก ข้อมูลคือสิ่งที่มีอำนาจสูงในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ลึกที่สุดของมนุษย์และนำไปสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆ  อย่างไรก็ตาม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกิดขึ้นในเเล็บที่มีการควบคุมที่ดีฉันใด การสื่อสารก็ควรเป็นไปอย่างระมัดระวังฉันนั้น เพราะการสื่อสารเป็นวิธีที่อาจก่อความเสียหายได้สูงและแก้ไขได้ยาก หากเกิดการผิดพลาด 

  

ตัวอย่างของการสื่อสารเพื่อความเปลี่ยนแปลงนี้ เช่น การใช้ Hashtag #Climatechange ที่มีคนเห็นว่าล้านคน  หรือการทำแคมเปญ Viral “Earth – Shot on iPhone” เพื่อเป็นการตอบโต้การที่รัฐบาลสหรัฐเดินหน้าถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยการแก้ไขวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก ด้วยการรวบรวมความงามของโลกที่สมควรได้รับการปกป้องผ่านเลนส์จากกล้องไอโฟนของผู้ใช้ทั่วโลกและสร้างเป็นวิดีโอที่มีคนดูกว่า 40 ล้านวิว 

=====================

สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ (Thailand Media Fund)

ติดต่อสอบถาม: 9re-create@gmail.com

#9วิธีRecreateThailand #ก้าวแรกเริ่มที่เรา