School of Changemakers
Writer by admin , 10 Mar 2020

ผู้พัฒนาเครื่องมือสำหรับนัก (อยาก) สร้างความเปลี่ยนแปลง

กลุ่มประชากรที่มีจำนวนมากที่สุดของประเทศ คือคนรุ่นใหม่ หรือ Gen Z (ที่เกิดปี 2538 – 2558) พวกเขาเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เป็นคนที่มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีมากกว่าคนยุคก่อน ในขณะเดียวกันก็เป็นคนรุ่นที่เกิดและเติบโตในช่วงที่วิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วย แต่ในท่ามกลางปัญหานั้น ผลสำรวจของ School of Changemakers ก็พบว่าคนรุ่นใหม่กว่า 90 เปอร์เซ็นต์อยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหลายๆ อย่างของสังคม แต่พวกเขาหลายคนก็ยังไม่ได้เริ่ม เพราะไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไง ยังขาดความรู้ ขาดเครือข่ายและเงินทุนสนับสนุน

 

ถ้าไม่เริ่ม ไม่สร้าง ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยน

School of Changemakers เข้ามาช่วยลดช่องว่างเหล่านี้ โดยมีเป้าหมายหลักในการช่วยผลักดันให้เกิดนักเปลี่ยนแปลงจำนวนมากขึ้น การทำงานหลักๆ ของ School of Changemakers คือ ช่วยบ่มเพาะและให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจและมีความตั้งใจริเริ่มทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม ที่กำลังมองหาความรู้ มองหาเครื่องมือและการสนับสนุน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเขาก็ได้ทำงานร่วมกับนักสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งใน​และต่างประเทศ และได้บ่มเพาะนักกิจกรรม ผู้ประกอบการสังคมให้สามารถเดินทางตามความตั้งใจเป็นจำนวนมาก

 

ผู้ช่วยของนักอยากเปลี่ยน 

การสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงของ School of Changemakers ทำผ่านเครื่องมือที่พวกเขาใช้ นั่นคือ ‘นวัตกรรม (Innovation)’ และ ‘ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)’ หลักๆ จะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ

1. ทรัพยากร เช่น เงินทุนหรือสถานที่ สำหรับตั้งต้นในการทำโปรเจ็กต์ 

2. เครื่องมือ และความรู้ต่างๆ เช่น 

  • มีการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ insight ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเริ่มแก้ปัญหา ผ่านการเผยแพร่บทความทางเว็บไซต์ เช่น Problem Insight เกี่ยวกับ ภาวะมลพิษทางอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักเปลี่ยนแปลงที่อยากแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังเป็นภัยเงียบรุนแรงของพวกเราชาวเมือง
  • มี Changemaker Toolkits เป็นเครื่องมือการคิดริเริ่มและดำเนินโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่เป็นเหมือนไกด์ไลน์ชั้นดี ที่เปิดให้นักเปลี่ยนแปลงดาวน์โหลดไปใช้ได้จากบนเว็บไซต์เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบและจัดทำ Communication Plan Worksheet เพื่อให้คนทำโครงการเพื่อสังคม หรือ กิจการเพื่อสังคมสามารถนำไปใช้วางแผนการสื่อสารกับสังคมว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่คืออะไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ จัดทำเครื่องมือ After Action Review (AAR) สำหรับให้กลุ่มนักเปลี่ยนแปลงหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคมได้ใช้ทบทวนการทำงานเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงได้

3. โค้ช ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผ่าน Helpdesk เพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจการพัฒนาโครงการ หรือกิจการเพื่อสังคมที่อาจจะยังมีไอเดียไม่ชัดเจนเข้ามาปรึกษาได้

4. ชุมชนหรือเครือข่ายนักเปลี่ยนแปลง ที่นี่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อให้นักเปลี่ยนแปลงมือใหม่ได้เจอกับคนที่มีความคิดเหมือนกัน เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดีย หรือเป็นแรงบันดาลใจ เป็นพลังให้แก่นักเปลี่ยนแปลงที่มีความตั้งใจเหมือนกัน

สิ่งที่ School of Changemakers ทำก็เหมือนการตอนกิ่งให้ออกราก ซึ่งผลลัพธ์ของมันคือการสร้างต้นใหม่ที่สามารถขยายได้เหมือนต้นพันธุ์ เปรียบเหมือนการคิดค้นวิธีการ หรือสร้างเครื่องมือบางอย่างขึ้นมา เพื่อให้ชุมชน กลุ่มคน หรือองค์กรอื่นๆ สามารถนำไปใช้งานต่อได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นใช้เพื่อแก้ปัญหา ใช้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง หรือเพื่อพัฒนาสังคมของเราให้ดีขึ้นได้

 

สำหรับคนรุ่นใหม่หรือใครก็ตามที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคม แต่ยังขาดความรู้ เครื่องมือ หรือแม้กระทั้งเพื่อนร่วมทาง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.schoolofchangemakers.com/

 

=====================

สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ (Thailand Media Fund)

ติดต่อสอบถาม: 9re-create@gmail.com

#9วิธีRecreateThailand #ก้าวแรกเริ่มที่เรา