Using your skills to make a difference
Writer by admin , 16 Jan 2020

แนะนำพื้นที่ปล่อยของ สำหรับทุกคนที่อยากออกไปช่วยเปลี่ยนโลก

เราเชื่อว่าทุกคนมีของ! และพลังเล็กๆ ของทุกคนก็ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้

เพราะนอกจากการบริจาคหรือให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแล้ว การใช้ทักษะที่แต่ละคนถนัด หรือการเป็นอาสาสมัครที่ใช้ความรู้ความสามารถ (Skill based Volunteer) คือหนึ่งในวิธีการ “ให้” อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

เราจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ “พื้นที่ในการใช้ศักยภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม” สำหรับคนที่อยากใช้ความสามารถของตัวเองไปทำสิ่งดีๆ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมและโลกของเราน่าอยู่ขึ้น

เริ่มกันที่

  1. HandUp Volunteer

องค์กรที่เป็นตัวกลางในการจับคู่อาสาสมัครที่ใช้ทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ (Skill-based Volunteer) เช่น ทักษะด้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เเละความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ มาร่วมงานกับมูลนิธิหรือกิจการเพื่อสังคมด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรภาคสังคมเหล่านั้น และร่วมกันสร้างเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน โดยจะประกาศหาและรับสมัครผ่านโซเชียลมีเดีย ก่อนจะเรียกอาสาสมัครมาสัมภาษณ์และพูดคุยกัน สำหรับคนที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/HandUpVolunteer

  1. CreativeMove

องค์กรที่ดำเนินการในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และศิลปะขับเคลื่อนปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ก่อตั้งเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ (Creative Citizen) เครือข่ายอาสาสมัครที่จะใช้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการช่วยเหลือสังคม เช่น อาสาสมัครออกแบบของเล่นเพื่อเด็ก อาสาสมัครสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น อาสาสมัครออกแบบกราฟิกและเขียนคอนเทนต์ ร่วมกันผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่สาระดีๆ ออกสู่สังคม เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/CreativeCitizen

 

  1. Saturday school 

ห้องเรียนวันเสาร์สำหรับเด็กๆ ชั้น ม.ต้น เปิดรับอาสาสมัครที่มาช่วยสร้างหลักสูตรวิชาทักษะชีวิตที่เด็กๆ ควรมีในศตวรรษที่ 21 เช่น วิชาถ่ายภาพ วิชาออกแบบบอร์ดเกม วิชาเต้น และช่วยให้เด็กๆ รู้ว่าตัวเองชอบอะไร เพื่อนำไปพัฒนาต่อ โดยห้องเรียนวันเสาร์นี้จะรับอาสาสมัคร 2 ประเภท คือ ทีมงานหลัก ที่ช่วยในการดำเนินโครงการ เช่น ประชาสัมพันธ์ ทำวิจัย ออกแบบการสอน และทีมครูอาสา ที่จะไปช่วยสอนน้องๆ ผ่านกิจกรรมของแต่ละวิชา ณ โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆ วันเสาร์ตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/SaturdaySchoolThailand

  1. Cheewid 

Cheewid เรียกตัวเองว่าเป็น “ศูนย์กลางของสังคมแห่งการให้ในประเทศไทย” โดยการจัดหาและรวบรวมข้อมูลสำคัญขององค์กรและโครงการเพื่อสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น

ช่วยองค์กรด้านสังคมระดมทุนผ่านทาง www.cheewid.com และช่วยเปิดช่องทางการรับสมัครงานให้กับองค์กรด้านสังคมกับอาสาสมัครที่มีความสนใจในองค์กรนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งทาง cheewid เองก็ได้เปิดรับอาสาสมัครเข้าไปช่วยพัฒนางานของ Cheewid และสร้างโปรเกต์ใหม่ๆ เช่น ด้าน social media, technology developer, และ graphic designer เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Cheewidism

  1. นักดนตรีจิตอาสา

ศูนย์อาสาสมัครศิริราชได้จัดกิจกรรมดนตรีจิตอาสาที่เชิญชวนบุคลากร ผู้ป่วย/ญาติ และประชาชนทั่วไป ร่วมฟังการขับกล่อมบทเพลงจากอาสาสมัครศิริราช ใครที่มีความสามารถของด้านดนตรี ทั้งการร้องและเล่น ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม และอยากมาร่วมเป็นอาสาสมัครแบ่งปันรอยยิ้มและความสุนทรีย์กันได้

ติดตามช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/SirirajVolunteer

ถ้ามีข้อมูลหรืองานอาสาสมัครที่ใช้ความสามารถในการช่วยสังคมได้อีก เราจะนำมาแชร์กันเรื่อยๆ เพราะเราเชื่อว่าการเป็นอาสาสมัครมีส่วนช่วยสนับสนุนและพัฒนาการทำงานขององค์กรภาคสังคมเหล่านี้ให้เข้มแข็งขึ้น ทำให้เสียงของพวกเขาดังขึ้น เพื่อขยายผลไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมในแบบต่างๆ ตามความตั้งใจขององค์กรเหล่านั้น

การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคมจึงเริ่มทำได้จากจุดเล็กๆ จากคนตัวเล็กๆ ที่เห็นพลังในตัวเองและกล้าก้าวออกไป เมื่อพลังเล็กๆ จำนวนมากมารวมกันก็จะเปลี่ยนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้

 

===================== 

สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ (Thailand Media Fund) 

ติดต่อสอบถาม: 9re-create@gmail.com 

#9วิธีRecreateThailand #ก้าวแรกเริ่มที่เรา