9 วิธี re-create Thailand Project
REGISTRATION
1 ม.ค. - 30 ม.ค. 2020
MEETING 9 COACH
16 ก.พ. 2020
DESIGN PROCESS
17 ก.พ. - 16 มี.ค. 2020
9TH SYMPOSIUM DATE
25 เม.ย. 2020
9 วิธี re-create Thailand Project

ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณทุกๆท่านที่สนใจโครงการ ‘9 วิธี Recreate Thailand Project’

หากใครเคยอ่านพระมหาชนก บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น่าจะคุ้นเคยกับ 9 วิธีฟื้นฟูต้นมะม่วงที่ปรากฏอยู่ในองก์ 3 ‘ปัญญา’ อยู่บ้าง ซึ่งในเนื้อเรื่องกล่าวถึงต้นมะม่วง 2 ต้นเจริญเติบโตอยู่ข้างกัน ต้นหนึ่งไม่มีผลอีกต้นมีผลที่มีรสชาติอร่อยมากจึงถูกรุมเก็บเกี่ยวจนล้มลง พระมหาชนกจึงได้สั่งให้ฟื้นฟูต้นมะม่วงขึ้น

หากเปรียบต้นมะม่วงเป็นสังคมใดสังคมหนึ่ง หรือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับต้นมะม่วงนี้สะท้อนให้เห็นการบริโภคเกินขนาดและวิธีการได้มาซึ่งทรัพยากรที่ไม่ยั่งยืน และวิธีทั้ง 9 วิธีอาจตีความได้ถึงการฟื้นฟูทรัพยากรโดยเทคนิคต่างๆที่ให้ผลแตกต่างกันไป โดย ณ โอกาสนี้ ทีมงานโครงการฯได้ศึกษา ตีความและตกผลึกจนตีความ 9 วิธีฟื้นฟูต้นมะม่วงให้ออกมาเข้าใจง่ายเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดคิดถึงวิธีฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคอาหารของคนเมืองได้ ซึ่งเป็นธีมหลักของโครงการ วิธีการเหล่านั้น ได้แก่

1. เพาะเม็ดมะม่วง : ปลูกจิตสำนึกและสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมในการลงมือทำ (Embed awareness and create support for action)
2. ถนอมรากที่ยังมีอยู่ ให้งอกใหม่ : ฟื้นคุณค่าและองค์ความรู้เดิมให้เข้ากับยุคสมัย ( Nursing the existing value in the new context)
3. ปักกิ่งชำ ที่เหมาะกับการปักชำ : สนับสนุนคนแต่ละคนให้ลงมือทำในส่วนที่ตนเองถนัด (Support one’s potential to rise)
4. เอากิ่งดีมาเสียบที่ยอดกิ่งของต้นที่ไม่มีผล : ประยุุกต์ความรู้ใหม่ให้เข้ากับบริบทเดิม (Apply new knowledge to the old context)
5. เอาตามาต่อกิ่งของอีกต้น : ร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างคุณค่าใหม่หรือขยายผลลัพธ์เดิม (Collaboration and Capacity Sharing)
6. เอากิ่งมาทาบกิ่ง : สร้างการเติบโตจากการเปิดพื้นที่รวมตัวคนที่มีความสนใจเดียวกัน (Community building and knowledge sharing)
7. ตอนกิ่งให้ออกราก : พัฒนาเครื่องมือหรือต้นแบบที่สามารถขยายไปพื้นที่อื่นได้ง่าย (Scalable approach for rapid growth)
8. รมควันต้นไม่มีผลให้ออกผล : นวัตกรรมสร้างสิ่งที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ (Innovation for any possibilities)
9. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ชีวาณูสงเคราะห์): ส่งต่อ Impact ไปในวงกว้างให้รวดเร็วด้วยวิธีการสื่อสารแบบต่างๆ (Communication for multiplying change)

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก)

เรากำลังทำอะไร?

กำลังมองหานักออกแบบสอาสาจำนวน 9 คน เพื่อออกแบบสื่อ 9 วิธีฟื้นฟูชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูผลที่เกิดจากปัญหา ‘สิ่งแวดล้อมจากการใช้ชีวิตของคนในเมืองใหญ่’ ตั้งแต่การผลิตและขนส่ง การแปรรูปและการบริโภค ไปจนถึงการจัดการขยะอาหาร และเปิดโอกาสให้ศิลปินอาสาได้ร่วมงานกับศิลปินผู้ทรงเกียรติทั้ง 9 ท่าน ตามสาขาที่ตนเองถนัด โดยวิธีสื่อสารเหล่านั้นได้แก่ Painting, Installation Art, หนังสือการ์ตูน, ภาพถ่าย, Booklet, Environmental Graphic Design, Street Art และ Video


สมัครวันนี้ – 30 มกราคม

• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 27 คน วันที่ 31 มกราคม 2563
• ผู้ผ่านการคัดเลือก 27 คน เข้าเวิร์กชอปและคัดเลือกเหลือ 9 คนในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563
(กิจกรรมนี้จะเน้นที่การทำความเข้าใจปัญหา’สิ่งแวดล้อมจากการใช้ชีวิตของคนในเมืองใหญ่’และตีความ 9 วิธีฟื้นฟูต้นมะม่วง ผู้สมัครจึงไม่ต้องกังวลมากนักในตอนสมัคร) ณ เรือนร้อยฉนำ ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ และที่พัก ณ โรงแรม Ibis เจริญนคร 17
• พบปะพูดคุยกับโคชในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
• ศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกจะมีเวลาพัฒนาผลงาน 1 เดือน ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ ไปจนถีง 16 มีนาคม 2563 โดยได้รับเงินทุนคนละ 10,000 บาท และ ได้มีโอกาสปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นศิลปินชื่อดังแบบตัวต่อตัวตลอด 1 เดือน
• จัดแสดงผลงานต่อสาธารณะ ณ True Digital Park วันที่ 25 เมษายน 2563

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekfAdPxzpFX8ZcfLFp1Py3_LChPQqxV_g5OLFbQ7yrJ0Oucw/viewform?fbclid=IwAR1RGWjOTlOPzHTs3oFSnNm9w4xRyXH7_nV_TRFsl2aWcRUyVC6dhi0cmWU