ฟื้นคุณค่าและองค์ความรู้เดิมให้เข้ากับยุคสมัย
(nursing the existing value in the new context)
ก้าวที่ ๒ ถนอมราก

การเสาะหาคุณค่าที่แท้จริงเป็นกิจกรรมทางปัญญาเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

 

การถนอมรากที่ยังมีอยู่ให้งอกใหม่ เป็นวิธีที่ถนอมให้รากที่ใกล้จะตายนั้นงอกขึ้นมาได้ใหม่ โดยการมองกลับไปในคุณค่าหลัก องค์ความรู้ หรือสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว แต่อาจถูกบิดเบือน สูญหาย หรือทำลายไป แล้วหล่อเลี้ยงสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามขึ้นมาใหม่โดยใช้เทคนิคที่เข้ากับยุคสมัยหรือเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

 

ช่วงเวลาที่เราลืมตาดูโลกเป็นช่วงเวลาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าและความหมาย คุณค่าและความหมายที่แท้จึงเป็นพื้นฐานที่เชื่อมโยงร้อยรัดชีวิตของแต่ละคนไว้ เมื่อเราอายุมากขึ้นเราจะพบว่าชุดคุณค่าและความหมายกลับเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้การออกเสาะหาว่าอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงหรือรากของชีวิตจึงกลายเป็นกิจกรรมทางปัญญาที่มาพร้อมกับการมีชีวิตอยู่เพื่อนำคำตอบที่ได้มาเปลี่ยนเป็นพลังสร้างสรรค์ แล้วอะไรคือ คุณค่าที่แท้ที่คนรุ่นใหม่ควรออกตามหาและเปลี่ยนเป็นพลังสร้างสรรค์ อะไรคือรากที่ควรถนอม

 

สุขภาพ /ร่างกาย

ร่างกายที่ดี สุขภาพแข็งแรงเป็นปัจจัยที่ผลักดันงานให้สำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยหรือผู้พิการจะไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีได้ ในทางกลับกันการเข้าใจเงื่อนไขของร่างกายและสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ช่วยให้เราสร้างสรรค์งานที่ก้าวพ้นไปจากคนที่มีร่างกายปกติได้

 

ทัศนคติ /มุมมอง 

อย่างที่เราทราบกันดีว่าเหรียญย่อมมีสองด้าน โลกก็เช่นกัน มีทั้งดีและร้าย อยู่ที่คนเลือกจะมอง การฝึกมองแต่ด้านดีหรือมีแนวคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ช่วยให้เรามีกรอบความคิดที่ดี มีกระบวนการที่ดี เอาชนะอุปสรรคได้ไม่ต้องอาศัยเล่ห์เหลี่ยมกลโกง

 

จิตใจ / อารมณ์

จิตใจที่ยิ่งใหญ่ แผ่กว้าง สงบ และเยือกเย็น มีผลต่อการสร้างสรรค์คุณค่าและผลงานใหม่ ๆ การวนเวียนคิดอยู่กับตัวเอง ติดอยู่กับความสำเร็จ หรือ อดีตที่ลืมไม่ลง ทำให้เราเป็นคนใจแคบ

 

ธรรมชาติ

เมื่อเอ่ยถึง ธรรมชาติ หลายคนนึกถึง ต้นไม้ ใบหญ้า ป่าไม้ ภูเขา ทะเล แต่ในความเป็นจริง ธรรมชาติ คือ สภาวะปกติ หรือ ความธรรมดาที่นำไปสู่ภาวะสมดุล ไม่ขาด ไม่เกิน เชื่อมโยงเหตุและผลเข้าด้วยกัน เป็นสัจธรรมที่พิสูจน์ได้

 

ทักษะ 

การลงมือทำงานอย่างจริงจัง แก้ปัญหาไม่นิ่งดูดาย ส่งผลให้เราเกิดทักษะ และเมื่อเราเจอปัญหาหลายแบบ ทักษะที่มีก็ย่อมหลากหลาย ทักษะเหล่านั้นจะพัฒนาเป็นความเชี่ยวชาญ ซึ่งความเชี่ยวชาญนี้เองที่ผลักดันให้เราค้นพบคุณค่าหรือความหมายที่แท้จริง

 

นอกจากการค้นพบคุณค่าแท้ในชีวิต การเข้าใจในประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา รากเหง้า และที่มาของตัวเรา ชุมชน แม้กระทั่งอาหารที่เรากิน สิ่งของชิ้นเล็ก ๆ ก็เป็นก้าวแรกของการค้นพบคุณค่าและความหมายซึ่งเป็นก้าวสำคัญเพื่อนำไปสู่การต่อยอดสร้างสรรค์คุณค่าและความหมายใหม่ซึ่งหลายครั้งเกิดจากข้อสังเกตง่าย ๆ 

 

เราเป็นใคร มาจากไหน

บ้านที่เราอยู่ ชุมชนที่เราเกิด มาจากไหน

อาหารที่เรากินแต่ละมื้อ ใช้วัตถุดิบอะไรและมาจากไหนบ้าง

หลักสูตรที่เราเรียน เอาไปใช้ทำมาหากินได้ไหม

ถ้าวันนึงโลกร้อนจนเราอยู่ไม่ได้เราจะทำยังไง

ฯลฯ

 

คุณค่าที่แท้ หรือรากที่ควรถนอมไว้จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว ไม่ใช่เรื่องในอดีต หรือเป็นเรื่องเก่าเล่าความหลัง แต่เป็นการย้อนคิดและทบทวนเกี่ยวกับตัวเรา หากเราตั้งใจที่จะค้นพบคุณค่าที่แท้อาจจะช่วยสร้างสรรค์หรือเปลี่ยนโลกทั้งใบที่เราเคยรู้จักได้

=====================
สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ (Thailand Media Fund)
ติดต่อสอบถาม: 9re-create@gmail.com
#9วิธีRecreateThailand #ก้าวแรกเริ่มที่เรา